Please add valid embed Code.

Đặt cọc tiền mua đất mất cả tình lẫn tiền vì tin tưởng người quen

Trong tất cả các giao dịch liên quan đến tiền bạc, tài sản… không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những mối quan hệ quen biết vì rất dễ mất cả tình lẫn tiền. Dưới đây là câu chuyện mua đất bị mất sạch tiền cọc của chị T.M, dù số tiền không quá lớn nhưng cũng là một bài học cảnh tỉnh cho …